Polityka prywatności:

POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Adresatów będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest BPS Arkadiusz Jarząb z siedzibą w Gdańsku, ul. Budowlanych 64 wpisany do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem NIP: 957-057-56-01, zwanym dalej Operatorem.

2. Dane osobowe Użytkowników i Adresatów są przetwarzane przez Operatora zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia przez Operatora Usług.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usługi.

3. Operator zapewnia osobom, których dane osobowe dotyczą, realizację uprawnień:
a) Prawo do usunięcia danych osobowych
Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.
b) Prawo dostępu do danych osobowych
Masz prawo otrzymać od nas informacje o tym czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeśli przetwarzamy Twoje dane masz prawo do uzyskania ich do otrzymania ich kopii.
c) Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych
Masz prawo zmodyfikować lub uzupełnić przechowywane przez nas dane osobowe.
d) Prawo do przeniesienia danych osobowych
Masz prawo aby zebrane przez nas dane przesłać do innego administratora danych osobowych. Masz również prawo oczekiwać, że prześlemy Twoje dane do innego administratora danych w Twoim imieniu. Prawo to obejmuje tylko dane osobowe przetwarzane przy użyciu systemów informatycznych.
e) Prawo do sprzeciwu
Mają Państwo prawo wyrazić sprzeciw w sprawie przetwarzania danych

W przypadku chęci realizacji w/w praw należy skontaktować się z Administratorem danych pod adresem e-mail: biuro@kurierbps.pl

4. Dane osobowe Użytkowników i Adresatów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników i Adresatów mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Operatora, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Operatora czynności dotyczące realizowanych na rzecz Użytkowników i Adresatów przez Operatora w ramach Serwisu TwoiKurierzy usług.

5. Dane osobowe Nadawców i Adresatów, korzystających z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu TwoiKurierzy są przekazywane Przewoźnikom wskazanym każdorazowo przez Nadawców w procesie zlecania Usługi. Lista Przewoźników wraz z ich pełnymi danymi stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu TwoiKurierzy.
Przekazanie danych osobowych następuje:
a) Na podstawie umów zawartych pomiędzy Operatorem a Przewoźnikami.
b) Niezwłocznie po wykonaniu przez Użytkownika wszystkich opisanych Regulaminem oraz Regulaminem Przewoźnika działań wymaganych do nadania przesyłki.
c) W celu obsługi procesu przesłania przesyłki nadanej przez Nadawcę do Adresata, w tym umożliwienia komunikacji pomiędzy Przewoźnikiem a Nadawcą i Adresatem.

6. Dane osobowe Użytkowników i Adresatów są chronione przez Operatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

7. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

8. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Operatora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

9. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 13.05.2019.

U nas zamówisz
tanią przesyłkę w:
Strona główna Regulamin Cenniki Inne dokumenty FAQ Polityka prywatności Polityka plików cookie Reklamacje O firmie Kontakt Mapa strony
Serwis TwoiKurierzy.pl prowadzony jest przez firmę BPS. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2007/2019
domeny, hostingprojektowanie stron www - netwave.pl